Nino Obbes Bedrijfsontwikkelingen heeft opdrachten verricht voor bedrijven in de volgende disciplines:

  • Bouw
  • Grond-, Weg- en Waterbouw
  • Sloop- en gevelwerken
  • Afvalinzameling en recycling
  • Energiedistributie en warmtekoude-techniek
  • Installatietechniek
  • Kraanonderhoud
  • Winkelinrichting
  • Restauratie
  • Groenvoorziening/hoveniers