Door het Coronavirus daalt de vraag en moet u alle zeilen bijzetten om dit qua liquiditeit op te kunnen vangen. Weet u waar u financieel staat? Heeft u voldoende stuurinformatie? Heeft u een concrete aanpak? Het zoveel mogelijk op peil houden van de resultaten en het verlagen van uw investeringen in werkkapitaal/vaste activa is cruciaal. Maar tegelijkertijd is het van belang om strategische focus te houden op bedrijfsactiviteiten met toegevoegde waarde op lange termijn en kritisch te blijven op de prestaties en onderliggende business modellen van bedrijfsonderdelen.

De banken willen gelukkig met u meedenken, onder andere door het uitstellen van aflossingen en tijdelijke verruimingen van het krediet. Dit geldt ook voor risicokapitaalverschaffers. Uiteraard willen zij in een beknopt financieel/reorganisatieplan uw financieringsbehoefte helder krijgen en overtuigd worden van de toekomstbestendigheid van uw bedrijf.

Ons dagelijks werk is het samen met ondernemers opstellen én realiseren van financiële en reorganisatieplannen. Ombuigen van stagnatie/neergang en eventueel doorstart is ons specialisme. Check vooral onze referenties op onze website (Klanten en Projecten). Wij werken altijd optimaal samen met uw accountant of andere adviseurs en op een kosteneffectieve wijze zonder open einden/verrassingen achteraf.

Wilt u weten welke toegevoegde waarde wij aan u kunnen bieden? Aarzelt u dan niet geheel kosteloos en vrijblijvend contact met ons op te nemen (tel:0629202473, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)! Graag investeren wij tijd in het begrijpen van uw uitdaging en het opstellen van een praktische oplossingsrichting.

Een vooruitstrevende aannemer met een jarenlange, leidende positie in Nederland op het gebied van advies, ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer van warmte/koude netten en systemen, speelt optimaal in op de energietransitie (van gas los) en biedt (opkomende) energiebedrijven een (totaal-)oplossing voor hun uitdagingen.

De ondernemers benaderden ons voor begeleiding bij het toekomstbestendig maken c.q. herijken van hun strategie (van vijf jaar geleden), het vertalen hiervan naar de ontwikkeling van de organisatie en een roadmap die leidend is voor de sturing van het bedrijf op hoofdlijnen gericht op het gedoseerd en het daadwerkelijk realiseren van de geformuleerde missie, doelen en ambities.

Aan de hand van onze eigen - in de praktijk aantoonbaar succesvol gebleken - methode 'Strategisch Bedrijfsplan in 5 stappen' hebben wij deze opdracht samen met de ondernemers aangepakt.

Na Stap 1 ‘Doorlichten Markt/Bedrijf’, hebben wij in Stap 2 ‘Strategie bepalen’ samen met de ondernemers het strategisch kader geschetst (missie, visie, kernwaarden, ambities, portfolio- en groeistrategie) en de geformuleerde strategische doelen vertaald naar te bereiken resultaten, waarde voor afnemers-stakeholders, inrichting interne processen en vaststellen benodigde organisatie, mensen, middelen en (informatie-systemen). Voorgaande resulteert in een Strategy Map op 1 A3. Stap 3 ’Organisatie vormgeven’ hebben de ondernemers zelf verder opgepakt. Stap 4 ‘Financieel Plan’ hebben wij in het kader van een Indicatieve Bedrijfswaardering samen met de ondernemers op hoofdlijnen opgesteld. In Stap 5 ‘Roadmap opstellen’ zijn de beslissingen en maatregelen in de tijd uitgezet in een Road map op 1 A3.

Quote van de ondernemers: “Samen met Nino Obbes gingen wij naar de essentie van onze business. Met de Strategy & Roadmap (op 1 A3) hebben wij een instrument in handen om de strategie in de dagelijkse praktijk te realiseren”

More Articles