Nijnijkamp_aannemingkamp Aanneming is een totaalleverancier voor ondergrondse infrastructuur. Zij loopt voorop als het gaat om specialismen en innovatieve duurzame energie oplossingen. Wij mochten de directeur-eigenaren begeleiden bij het formuleren van een strategie die leidend is voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf in de komende jaren.


Nijkamp Aanneming

In 1962 gestart als aannemer van kabelwerken, is Nijkamp Aanneming uitgegroeid tot een totaalleverancier (energie-distributie, warmte-koude systemen, openbare verlichting, verkeersregelsystemen, installaties) voor energie-bedrijven, gemeenten, leveranciers, industrie en overheid. Met ca. 125 vakmensen.

Nijkamp Aanneming is door haar vakbekwaamheid en ontwikkelde specialismen toonaangevend  in de markt. Op het gebied van duurzame energie oplossingen is Nijkamp Aanneming ronduit vooruitstrevend.

Zowel in Nederland als in de rest van Europa participeert Nijkamp Aanneming in diverse projecten om samen met andere partners ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie oplossingen te initiëren, te realiseren en te beheren.

Aanpak

Het strategietraject bij Nijkamp Aanneming omvatte de volgende stappen.

Hoofdlijnen bepalen

Alvorens de diepte in te gaan, werden in enkele bijeenkomsten met de directeur-eigenaren de contouren geschetst van de externe en interne situatie van Nijkamp Aanneming en haar huidige missie en visie.

Situatieanalyse

De externe en interne situatie van het bedrijf in het algemeen en voor iedere discipline afzonderlijk, werden in deze fase geanalyseerd. Dit resulteerde in een samenvatting van de kansen, bedreigingen, sterkten en verbeterpunten. Ook werden op grond hiervan de strategische en structurele consequenties en opties vastgesteld.

Missie, visie, doelen en strategie

Na het laten bezinken van de conclusies van de analyses, werd in sessies met de directeur-eigenaren het strategische kader voor de komende jaren vastgelegd.

Organisatie en financiën

De strategie werd vervolgens vertaald naar benodigde kerncompetenties, organisatieontwerp en financiële prognoses op hoofdlijnen.

Tenslotte

Nijkamp Aanneming heeft in dit traject haar innovatieve visie verder ontwikkeld en vertaald naar een strategie die leidend is voor de ontwikkeling van het bedrijf in de komende jaren. Met als doel voorop te blijven lopen op het gebied van innovatie, kennis en kwaliteit.

Tips

1. Formuleer een goede strategie om de regie te voeren over uw eigen toekomst.
2. Zorg dat uw strategie gedeeld en gedragen wordt door uw sleutelfunctionarissen en uw medewerkers.