Door onze ruime ervaring in het (her-)inrichten van bedrijfsprocessen, worden wij regelmatig door onze klanten betrokken bij het formuleren van een bedrijfsbrede ICT-strategie en het selecteren/implementeren van een ERP-systeem. Zo ook recentelijk voor een klant in de internationale textielgroothandel, die haar eigen producten ontwikkelt (onder licentie, own en private label), deze laat produceren in Azië (eigen inkoopkantoor in China) c.q. Zuid-Europa en in vervolgens in geheel Europa rechtstreeks en via distributeurs verkoopt. Belangrijkste doel van de investering in software is het schaalbaar en beheersbaar houden van het sterk groeiende bedrijf. Als lid van de stuurgroep, hebben wij de directeur-eigenaar en de projectgroep (periodiek) begeleid bij de selectie en de implementatie van het systeem, alsmede de communicatie (onderhandeling) met de softwarepartner.

De directeur-eigenaar hebben wij begeleid bij:

 • Het formuleren van de projectdoelen en het samenstellen van een project- en stuurgroep
 • Het analyseren/beoordelen van de huidige bedrijfsprocessen en het schetsen van de toekomstige bedrijfsprocessen in relatie tot de missie/visie/doelen/strategie van het bedrijf
 • Het vertalen van de toekomstige bedrijfsprocessen in consequenties voor de informatiebehoefte (informatieplan)
 • Het opstellen van een programma van eisen voor een software oplossing (needs to have) en aan een strategische softwarepartner
 • Het voorselecteren van softwareleveranciers op basis van best practices van vergelijkbare bedrijven in het netwerk
 • Het opvragen van specificaties (standaard/maatwerk) en een initiële offerte bij de voorgeselecteerde leveranciers aan de hand van het programma van eisen
 • Een short list van sofwareleveranciers uitnodigen voor het geven van een 'working demo' gebaseerd op het programma van eisen en een opgestelde casebeschrijving
 • De short list terugbrengen naar twee kandidaat-leveranciers en deze uitnodigen voor het geven van een workshop om 'hands on' ervaring te laten opdoen door key users in het bedrijf en (diepgaande) vragen te stellen
 • Het onderhandelen met de kandidaat-leveranciers aan de hand van een definitieve offerte (investering licenties/consultancy, onderhoudskosten, projectaanpak/planning, specificatie maatwerk, fixed price) en het maken van een definitieve keuze
 • Het inrichten van de software in de workshops met de key users (hier wordt namelijk het fundament van het systeem bepaald)
 • Het regisseren van de feitelijke live gang (basis-implementatie)
 • Het gefaseerd (roadmap) verder inrichten/uitrollen/ontwikkelen van het softwaresysteem
 • Het maandelijks houden van stuurgroep overleg met de directeur-eigenaar en de projectgroep, alsmede eventuele afstemming/onderhandeling met de softwareleverancier

Inmiddels is het systeem al geruime tijd live, geven de key users workshops aan de andere gebruikers en wordt het systeem verder ingericht c.q. met maatwerk aangevuld om het optimaal te laten aansluiten op de gewenste werkwijze. Tevens zal het inkoopkantoor in China op het systeem worden aangesloten. Wij blijven via het maandelijkse stuurgroep betrokken bij de doorontwikkeling van het systeem.

Quote van de klant: "Nino Obbes brengt ruime kennis en ervaring opgedaan bij andere bedrijven in en brengt discipline"