Door het beëindigen van een belangrijke overeenkomst werd de internationale groothandel van een klant van ons geconfronteerd met een terugval in de omzet waardoor de personele bezetting te ruim werd. Op grond van de slechter wordende financiële situatie was het helaas noodzakelijk om afscheid te nemen van een aantal medewerkers. Als lid van de Raad van Advies en bedrijfseconomisch adviseur van het bedrijf, hebben wij samen met de directeur-eigenaren ruim van tevoren de mogelijke scenario's in beeld gebracht op grond waarvan de beslissing tijdig is genomen. Vervolgens hebben wij, in optimale samenwerking met een arbeidsrechtadvocaat, de ondernemers begeleid bij het binnen 1 maand verkrijgen van duidelijkheid over het beëindigen van de betreffende arbeidsovereenkomsten.

Raad van Advies (RvA)

Voor MKB-bedrijven is een RvA een minder formeel, maar goed werkend alternatief voor de Raad van Commissarissen (RvC). In onderhavige internationale groothandel bestaat de RvA uit twee leden met ruime ervaring op directieniveau met strategisch en veranderingsmanagement: een met vooral een achtergrond in de business van de klant en de andere (wij) met vooral een bedrijfseconomische/financiële achtergrond. In vijf bijeenkomsten per jaar met de ondernemers (waarvan bij twee bijeenkomsten ook het management aanschuift) staat de strategische, organisatorische en financiële ontwikkeling van het bedrijf centraal. Vroegtijdig worden ontwikkelingen in de markt en het bedrijf geïdentificeerd, geanalyseerd/beoordeeld en vertaald naar een praktische totaalaanpak. Hier is ervoor gekozen om de leden van de RvA ook als rechterhand in te schakelen bij het realiseren van de noodzakelijke veranderingen, zodat/omdat zij het bedrijf door en door kennen.

Aanpak reorganisatie

  1. Markt-, bedrijfs- en financiële analyses en prognoses: op basis van de concrete kansen in de markt en de (verwachte) orderportefeuille is continu de vinger aan de pols gehouden en zijn scenario's uitgewerkt op grond waarvan op een gegeven moment de beslissing tot het reduceren van de personele bezetting is genomen;
  2. Business case: de huidige en toekomstige markt-, bedrijfs- en financiële situatie is zodanig beschreven/onderbouwd, dat voor iedere buitenstaander direct duidelijk is waarom de beslissing wordt genomen (de bedrijfseconomische noodzaak: een slechter wordende financiële situatie) en op welke wijze rekening is gehouden met de beleidsregels van het UWV (de juiste medewerkers voorgedragen voor ontslag en herplaatsingsmogelijkheden zoveel als mogelijk benut);
  3. Verzoek ontslagvergunning UWV: de business case en de benodigde formulieren zijn ingediend bij het UWV;
  4. Eerste besprekingen met de medewerkers: met de betreffende medewerkers is afzonderlijk gesproken om hen over de vervelende situatie te informeren (de business case is tevens uitgereikt), waarna direct aansluitend de overige medewerkers zijn geïnformeerd en de betreffende medewerkers enkele dagen zijn vrijgesteld van werk;
  5. Vervolgbesprekingen met de medewerkers: enkele dagen na de eerste besprekingen is met de betreffende medewerkers afgesproken om hun vragen te beantwoorden en om hen te informeren over de mogelijkheid van een ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst inclusief de specifieke condities);
  6. Toestemming UWV: voor de betreffende medewerkers die geen gebruik willen maken van een ontslag met wederzijds goedvinden, wordt de toestemming van het UWV afgewacht (ca. 4 tot 6 weken, afhankelijk van vragen/verweer);
  7. Nazorg: om de klant zoveel als mogelijk te ontzorgen lopen alle contacten via ons (met UWV, advocaten van betrokkenen, eigen arbeidsrechtadvocaat en accountant).

Quote van klant

"Door de inzet, flexibiliteit en professionele benadering van Nino Obbes hebben we deze moeilijke stap met vertrouwen in korte tijd kunnen zetten"