Ons kantoor werd benaderd door de directeur-eigenaar van een middelgroot metaalverwerkend productiebedrijf met de volgende probleemstelling. Er is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de groei van het bedrijf, zoals in nieuwe huisvesting, nieuwe geautomatiseerde machines en in het uitbreiden van het management. Echter, de omzet stagneert, er zijn productieproblemen en het resultaat en de liquiditeit staan onder druk. Nino Obbes Bedrijfsontwikkeling begeleidt de directeur-eigenaar bij het ombuigen van deze situatie.
 


Bedrijf

Het bedrijf is een betrouwbare en innovatieve producent van A-kwaliteit componenten en systemen als onderdeel van een maatwerk totaaloplossing voor A-klanten in met name in de Benelux. Naast componenten en systemen kunnen projecten turn key worden opgeleverd. Door de moderne, geautomatiseerde machines in combinatie met het vakmanschap van de medewerkers, is een snelle productie met hoge kwaliteit mogelijk.

Daarnaast heeft het bedrijf in eigen beheer machines ontwikkeld die modulair / seriematig worden geproduceerd en die goed door (potentiële) klanten in geheel West-Europa worden ontvangen. Deze machines kunnen de toekomstige 'star' van het bedrijf worden als deze goed worden vermarkt. Hiertoe wordt samengewerkt met partners in diverse landen. Echter, de problemen als gevolg van de interne organisatie en vervolgens de economische situatie remmen het verder uitrollen van de machines in West-Europa.

Aanpak

De aanpak van de directeur-eigenaar en Nino Obbes Bedrijfsontwikkeling was als volgt.

Bedrijfsdoorlichting
Gestart werd met een globale doorlichting van de markt en het bedrijf in een paar dagen, voornamelijk op basis van beschikbare informatie en gesprekken met de directeur-eigenaar, het management en de medewerkers. Op grond hiervan is een verbeterpunten analyse gemaakt, waaruit naar voren kwam, dat er inderdaad goede mogelijkheden in de markt zijn en dat de producten en oplossingen van het bedrijf onderscheidend zijn. De productieproblemen werden veroorzaakt doordat de commercieel manager vaak producten en systemen verkocht die niet goed produceerbaar waren. Hierdoor liepen de engineering en de productie uit de hand, ging het halen van levertijden met veel problemen en veel kosten gepaard. Gevolg: brandjes blussen, inefficiëntie en druk op resultaten en liquiditeit.

Verbeterdoelen en -acties
Op basis van de verbeterpunten analyse zijn met de directeur-eigenaar en het management verbeterdoelen geformuleerd en gerealiseerd. Zo werd – met de bestaande personele capaciteit - een Bedrijfsbureau opgericht, dat als belangrijke taak kreeg de offertecalculaties te maken, zodat alleen zaken werden verkocht die konden worden geproduceerd, en na opdracht werkvoorbereiding, inkoop, planning en control te verzorgen. Verder werd de doelgerichtheid van commercie verbeterd door de directeur-eigenaar en werden kostenbesparingen doorgevoerd. Een Bedrijfsplan werd opgesteld om richting te geven en om als basis te dienen voor het verkrijgen van een (tijdelijke) verruiming van de financiering. Tenslotte, werd een project gestart om de managementinformatievoorziening te verbeteren door het selecteren van een bedrijfsbrede ICT oplossing.

Effecten
In het half jaar na invoering van de maatregelen namen de resultaten sterk toe. Echter, door de plotselinge krediet- en economische crisis werden geplande investeringen bij klanten doorgeschoven in de tijd, waardoor verdergaande afslanking van het bedrijf noodzakelijk werd. De vooruitzichten zijn inmiddels beter.