Vitronics Soltec B.V. is een van origine Brabants bedrijf dat sinds 1916 wereldwijd soldeersystemen voor de electronische industrie (printplaten) ontwerpt, produceert en verkoopt. Het bedrijf heeft vestigingen in Nederland (Oosterhout), de Verenigde Staten (Stratham) en China (Suzhou). De productie in Nederland is grotendeels overgeheveld naar China. Nino Obbes Bedrijfsontwikkeling heeft de directie begeleid bij de omgang met de medewerkers en de OR.

 

 

 

Als gevolg van de sterk toegenomen concurrentie van Chinese aanbieders van soldeersystemen, de verplaatsing van de productie van Westerse aanbieders naar lage lonen landen in Azië en de gestegen dollarkoers, staat de concurrentiepositie van Vitronics Soltec sterk onder druk.

Om haar concurrentiepositie te versterken is het van belang dat Vitronics Soltec haar kostprijs omlaag gaat en dat zij haar positie als technologie-/innovatieleider versterkt. Daarom is besloten de productie van de systemen naar China en de Verenigde Staten te verplaatsen en zich in Nederland te concentreren op New Product Development en Sales & Service.

Nino Obbes Bedrijfsontwikkeling B.V. heeft—in nauwe samenwerking met de jurist —de directie van Vitronics Soltec  begeleid bij:

√ Het bepalen van een zorgvuldige aanpak en het maken van een stappenplan.

√ Het opstellen van een adviesaanvraag voor de OR.

√ Het tegen het licht houden van het sociaal plan.

√ Het opstellen van brieven voor de CWI en de vakbonden.

√ Het richting geven aan de communicatie met medewerkers, OR, vakbonden, CWI, pers, leveranciers en klanten.