Mexx Shoes B.V. was een sterk groeiende internationale schoenengroothandel met een wereldwijde licentie voor het merk Mexx. Daarnaast hadden de directeur-eigenaren een schoenendetailhandelsketen met ca. 30 winkels in de Benelux onder de naam Van Dalen. Nino Obbes Bedrijfsontwikkeling werd aanvankelijk gevraagd om het hoofdkantoor en de logistiek van Van Dalen en Mexx Shoes in Waalwijk te integreren. Vervolgens werden strategie, management, organisatie en informatievoorziening van beide bedrijven geprofessionaliseerd. Om de expansie van Mexx Shoes ruim baan te geven werd besloten om Van Dalen te verkopen. Nino Obbes Bedrijfsontwikkeling was sparringpartner, adviseur en rechterhand van de directeur-eigenaren van Mexx Shoes in alle facetten van de bedrijfsvoering.

  

 

Artikel Regio Business

Door: Liliane Verwoolde


Met de passie voor schoenen zit het bij Marc en Audrey Driessen, directeur/eigenaren van Mexx Shoes, wel goed. Maar om een bedrijf, dat zo sterk in beweging is en te maken heeft met een jaarlijkse omzetgroei van 20%, organisatorisch in goede banen te leiden is meer nodig.
Nino Obbes Bedrijfsontwikkeling treedt daarom al sinds 2004 op als de sparring- partner en rechterhand van de directie en bepaalt mede strategie, organisatie en algemeen en financieel management.

Nino Obbes Bedrijfsontwikkeling raakte betrokken bij Mexx Shoes toen in 2004 werd besloten om Van Dalen, een schoenendetailhandelsketen in de Benelux met ca 30 winkels, te integreren in de schoenengroothandel Mexx Shoes. Drs. Nino Obbes, directeur/ eigenaar van Nino Obbes Bedrijfsontwikkeling werd gevraagd om het integratieproces te begeleiden. De doelstelling was duidelijk. Het nieuwe samenwerkingsverband moest leiden tot een stevige kostenbesparing en er moest synergie ontstaan tussen Mexx Shoes en Van Dalen. Een strategische analyse en verantwoorde strategie leidde echter anderhalf jaar later tot de beslissing om over te gaan tot de verkoop van Van Dalen. Dankzij deze weloverwogen wending ontstond voor Mexx Shoes de ruimte om zich volledig te kunnen richten op de sterke expansie van haar internationale schoenengroothandel. Gedurende dit hele veranderingsproces was Nino Obbes Bedrijfsontwikkeling de daadkrachtige rechterhand van het ondernemersduo Marc en Audrey Driessen.Integratie
2004 was voor Mexx Shoes vooralsnog het jaar van de integratie. Marc Driessen: "Na de overname van Van Dalen hadden we twee hoofdkantoren. Dat is niet efficiënt. Ook de logistiek was verdeeld over twee distributie-centra. En dan hadden we ook nog te maken met twee verschillende bedrijfsculturen. Die kun je niet zomaar integreren. Je hebt te maken met gevoelens van mensen. Vandaar dat we Nino Obbes hebben aangetrokken om dit veranderingsproces te begeleiden." De organisatie en de systemen moesten op elkaar worden afgestemd. Maar het verplaatsen van het hoofdkantoor van Leidschendam naar Waalwijk en het opheffen van een distributiecentrum was vooral voor de medewerkers een ingrijpende beslissing. Obbes: "Uit ervaring weet ik dat deze processen met veel emoties gepaard gaan. Ik doe er alles aan om deze emoties te begrijpen en in te voelen. Anderzijds mogen emoties een onpartijdige analyse en een daadkrachtige aanpak niet in de weg staan." Marc Driessen: "Nino Obbes heeft de medewerkers actief bij de veranderingen betrokken. Stuur- en werkgroepen hebben volgens een strak tijdpad de diverse onderdelen van het veranderingsproces in goede banen geleid. Door zijn kennis en gedrevenheid is hij daar goed in geslaagd."

De 'click'
Zo mogelijk nog enerverender werd het jaar dat volgde. De groeistuipen van Mexx Shoes werden aangepakt en de moeilijke strategische keuze werd gemaakt om Van Dalen Schoenen te verkopen. Audrey Driessen: "Mexx Shoes is een organisatie die sterk in beweging is. Nino Obbes heeft ons begeleid bij het opzetten van een passende management- en organisatiestructuur met de juiste man/vrouw op de juiste plaats, het inrichten van de managementinformatievoorziening en het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie." In het kader van deze bedrijfsstrategie werd besloten om Van Dalen Schoenen te verkopen en zich volledig te richten op de sterke expansie van Mexx Shoes. Obbes: "De beslissing om een gedeelte van je bedrijf te verkopen valt elke ondernemer zwaar. Hij heeft er zijn hart en ziel in gelegd, ook al is de beslissing goed voor de ontwikkeling van het bedrijf. Verder komt bij de verkoop van een winkelketen veel kijken. Er moest contact worden gezocht met mogelijk geïnteresseerde marktpartijen. Met kandidaat-kopers moest worden onderhandeld en uiteindelijk moest het operationeel ontvlechten van het bedrijf in gang worden gezet." Keiharde financiële analyses aan de ene kant, emoties aan de andere kant, alles moest de aandacht krijgen die het verdiende. Obbes: "Een samenwerking op dit niveau kan alleen succesvol verlopen als er een 'click' bestaat met de klant. Ik heb dit proces schouder aan schouder met de Driessens doorlopen. Hun emoties werden mijn emoties, alleen met meer afstand. Dankzij deze be-trokkenheid kan ik tot het uiterste gaan om de gestelde doelen te bereiken."

Rechtlijnig
Op dit moment verkeert Mexx Shoes in het stadium van 'geen woorden, maar daden.' Audrey Driessen: Nu onze nieuwe organisatiestructuur en -strategie klaar zijn en alles op papier staat, moeten we er ook naar gaan handelen. Obbes: "Dit is misschien wel het belangrijkste stadium in elk veranderingsproces. Met denken alleen kom je er niet. De strategische doelstellingen moeten ook daadwerkelijk in praktijk worden gebracht. Om die reden ben ik nog steeds twee dagen per week in de organisatie werkzaam. Ik volg alles wat er gebeurt. Houd de ondernemers van tijd tot tijd een spiegel voor en leg hen uit waarom gedane zaken al dan niet in het totaalplaatje passen. Daar zitten ze niet altijd op te wachten. Maar alleen met een gezonde portie rechtlijnigheid kunnen we de doelstellingen realiseren."

De confronterende rechtlijnigheid blijkt de relatie echter geenszins te onder-mijnen. Audrey Driessen: "Nino kent de 'ins and outs' van ons bedrijf. We trekken veel met elkaar op en hij heeft ons vertrouwen. Hij is onze sparringpartner en adviseur in alle facetten van de bedrijfsvoering. Ook bij de opzet van een eigen logistiek centrum, dat medio 2007 operationeel zal zijn."