Het samengaan van IMA-ICT B.V. en BEP Software B.V. leek in alle opzichten een goede strategische beslissing. Waar IMA-ICT hardware en software leverde voor het lager onderwijs, was het leerlingvolgsysteem van BEP Software afgestemd op het voortgezet en beroepsonderwijs en geschikt te maken voor het lager onderwijs. Toen de fusie geenszins leidde tot het verwachte resultaat, werd Nino Obbes Bedrijfsontwikkeling gevraagd om als algemeen directeur ad interim een koers uit te zetten voor de integratie van beide bedrijven en een effectieve benadering van de markt.