Martens en Van Oord is een innovatieve specialist in grondwerken op het land en onder water. MVO_groep_logo
Zij heeft grote ambities op Moerdijk, waar een twaalf hectare grote, ultramoderne bulk– en bouwstoffenterminal is gebouwd.
Wij zijn er trots op dat wij directeur-eigenaar Teus van Oord en zijn medewerkers mochten begeleiden bij het verder ontwikkelen van de organisatie.

Martens en Van Oord

Martens en Van Oord werd in 1986 opgericht en onderscheidt zich door haar deskundigheid en creativiteit bij het bedenken van oplossingen en het uitvoeren van projecten. Haar filosofie is om zoveel mogelijk werk zelf uit te voeren en zo min mogelijk uit te besteden. Hiervoor beschikt zij over een grote vloot specialistisch materieel en ca. 200 vakbekwame medewerkers.

De directe aanleiding voor het megaproject op Moerdijk is de opdracht voor het verdiepen van de Maas. Daarbij komt 7 miljoen ton zand en grind vrij. De klasseerinstallatie die Martens en Van Oord heeft gebouwd, bewerkt zand en grind tot een hoogwaardige grondstof voor onder meer de betonindustrie. De bouwstoffenhandel van Martens en Van Oord neemt hierdoor een grote vlucht.

 De sterke groei en ambities van Martens en Van Oord stellen hoge eisen aan de organisatie die continu in ontwikkeling is.

 
Aanpak

De volgende zaken zijn bij Martens en Van Oord door ons begeleid.

Verbetertrajecten

Na een globale doorlichting van het bedrijf - op basis van gesprekken met het management - zijn in 2008 diverse verbetertrajecten gestart met als doelen: 1) een organisatie met heldere doelen en verantwoordelijkheden realiseren 2) kwaliteiten van de mensen optimaal benutten.

Er werden verbeterteams samengesteld met sleutel-functionarissen uit verschillende bedrijfsonderdelen. Zij startten met het analyseren van de verbeterpunten van een deel van het bedrijf. Vervolgens werden concrete verbeterdoelen en –acties geformuleerd en  werd gewerkt aan de realisatie hiervan.

Management en organisatie

In aansluiting op de verbeter-trajecten werden met de sleutelfunctionarissen in een aantal bijeenkomsten de missie, de visie en de strategie van Martens en Van Oord op hoofdlijnen vastgesteld.

Op grond hiervan werd een nieuwe organisatiestructuur bepaald.

De organisatiestructuur werd met de sleutelfunctionarissen uitgewerkt in functie– en competentieprofielen voor de management team functies.

Op basis van een beoordeling van de competenties en de ambities van kandidaten werden verschillende management-functies ingevuld.


Tenslotte

Met bovenstaande is een bescheiden stap gezet in de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Tips

1. Betrek uw sleutel-functionarissen tijdig bij (organisatie-)veranderingen.

2. Neem de tijd om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen.