Praktijkcase Participatie

Een klant van NOB heeft een samenwerkingspartij gevonden met een groot internationaal verkoop- en distributienetwerk waardoor de voorgenomen groei van het bedrijf aanzienlijk kan worden versneld. Besloten is de betreffende partij te laten participeren in het bedrijf om de verbondenheid te vergroten. NOB heeft voor de directeur-eigenaren het participatieproject geregisseerd. Naast het bepalen van de waardering en het vormgeven van de transactie, werd door NOB veel aandacht besteed aan het maken en formaliseren van de aandeelhouders-, commerciële en operationele afspraken tussen partijen om een goede samenwerking in de praktijk mogelijk te maken en ieders belangen te beschermen. Dit laatste werd in goede samenwerking met de accountant en jurist gedaan.

Praktijkcase Verkoopklaar maken

NOB werd via Syntens benaderd om twee managementleden te begeleiden bij het kopen van het familie bedrijf. De verkopers hadden een waardering laten opstellen gebaseerd op een projectie van de resultaten van de laatste goede jaren. Na een kritische analyse van de markt, het bedrijf en de transactie, werd een prognose (resultaten, liquiditeit. balans, financiering) opgesteld voor de middellange termijn vanuit verschillende scenario’s (optimistisch, realistisch en pessimistisch). Hieruit bleek, dat het bedrijf bij economische tegenslag in de problemen zou kunnen komen met de grote financieringslast van de aankoop. Op grond hiervan besloot het management voorlopig af te zien van de overname.

Vervolgens hebben de directeur-eigenaren NOB benaderd om het bedrijf met hen verkoopklaar te maken. Gestart werd met het bepalen van de strategie voor de komende vijf jaar, het formeren van een management team en het sturen en organiseren van het bedrijf gericht op continuïteit en zelfstandigheid (meer los van de huidige directeur-eigenaren).

Daarnaast heeft NOB de opdracht gekregen om een plan van aanpak te maken voor een gefaseerde bedrijfsoverdracht waarin het bedrijfsbelang en de belangen van alle betrokkenen (inclusief het management) redelijk en optimaal worden gediend.

Dit plan zal samen met de accountant, de jurist en de fiscalist van het bedrijf worden uitgewerkt.

Praktijkcase Doorstart

Een klant van NOB werd benaderd door de directeur- eigenaar van een bedrijf, waarvoor het faillissement reeds was aangevraagd, om een doorstart in afgeslankte vorm mogelijk te maken.

In de korte tijd die beschikbaar was werd een beknopte analyse gemaakt van de situatie, met als conclusie dat de activiteiten een goede aanvulling zouden kunnen zijn op de bestaande portfolio.

In hoog tempo werden keuzes gemaakt voor wat betreft de strategie, de organisatie en de financiële situatie van het bedrijf en door NOB uitgewerkt in een ondernemings- en financieringsplan. Op grond hiervan werd de waardering en de financierbaarheid bepaald. De onderhandelingen met de curator werden met NOB verricht en verliepen voorspoedig, de doorstart was snel een feit. NOB heeft vervolgens de integratie van het bedrijf begeleid.