logo voeten en leppensInleiding

De basis van Voeten & Leppens (V&L) is 50 jaar geleden gelegd door de vaders van de huidige directeur-eigenaren, Jan Voeten en Peter Leppens, die als stratenmaker gingen ondernemen, aanvankelijk met name voor de Gemeente Breda. Inmiddels heeft V&L zich ontwikkeld tot een middelgroot all round wegenbouw en bestratingsbedrijf in en buiten de regio Breda.
Medio 2010 benaderden de directeur-eigenaren ons met het verzoek hen te begeleiden bij de bedrijfsoverdracht.

Stap 1: Bedrijfsstrategie

Samen met de directie en het management team is, op basis van een grondige analyse en beoordeling van de marktsegmenten en het eigen bedrijf, een strategie bepaald voor de komende vijf jaar. Kern van de strategie is haar onderscheidende vakmanschap, flexibiliteit, snelheid en betrouwbaarheid te handhaven en het nog intensiever op de markt brengen van de volgende specialismen van V&L:

  • Betonprint en betonwerken;
  • Ontwerp en 'turn key' realisatie, onderhoud en beheer van wegenbouw projecten;
  • Mechanisch bestraten en bandenstellen.

Stap 2: Bedrijfsorganisatie

Ter voorbereiding op de bedrijfsoverdracht is een management team gevormd met de mensen in het bedrijf die de ambities en de capaciteiten hebben om het bedrijf te leiden. Het management team wordt door ons maandelijks begeleid in de bedrijfsvoering. De huidige directeur-eigenaren begeleiden wij bij het geleidelijk “loslaten” van het bedrijf.

Daarnaast is een reorganisatie in gang gezet om het bedrijf nu en in de toekomst scherper te laten concurreren in een markt die onder druk staat.

Stap 3: Bedrijfsoverdracht

Gestart is met het inventariseren van de visie van iedere betrokkene op zijn eigen belangen in relatie tot het bedrijf en de andere belanghebbenden. Vervolgens zijn enkele realistische opties bepaald en uitgewerkt. Op grond hiervan hebben de directeur-eigenaren een keuze gemaakt voor het overdragen van het bedrijf aan de twee zonen van de heer Voeten.

Met de accountant en de fiscalist is een bedrijfsconstructie gekozen die de bedrijfsoverdracht op een (fiscaal) verantwoorde wijze mogelijk maakt.

Tenslotte is door ons met de directie en het management een herfinancieringsplan opgesteld.

Wij begeleiden de directie en het management periodiek bij de realisatie van voorgaande.

Quote van de directeur-eigenaren van Voeten en Leppens:

“Nino Obbes houdt ons een spiegel voor en zorgt dat we – ondanks de emoties - optimaal met elkaar blijven communiceren en besluiten nemen”