Vanaf 2005 hebben wij een klant die actief is op het gebied van sloopwerken, gevelrenovatie, containerservice en recycling. Dit bedrijf is sterk gegroeid door toename van totaalsloopprojecten, uitbreiding van het verzorgingsgebied en investeren in materieel en een volledig uitgeruste locatie voor afvalinzameling en recycling. Vanaf 2010 wordt zij echter zwaar getroffen door de gevolgen van de economische crisis voor bouw gerelateerde bedrijven. Echter, haar combinatie van specialismen in de (renovatie-)markt en een drastisch verlaagde kostenstructuur, zorgen voor continuïteit.

Na onze intensieve betrokkenheid bij het financieel management en de organisatie van het bedrijf in de eerste jaren, is onze inbreng geleidelijk overgenomen door de medewerkers van het bedrijf en was onze rol vooral ‘sparring partner’ en adviseur van de directeur-eigenaar. Echter, vanaf 2010 dienden er ingrijpende maatregelen te worden genomen in de personele sfeer c.q. de organisatie en werd de financiering een uitdaging. Hierdoor is de begeleiding van ons geleidelijk intensiever geworden en is door ons op wekelijkse part time basis de functie van financieel directeur ad interim bekleed.

Onze rol bestaat uit:

  • Samen met de directeur-eigenaar de koers bepalen noodzakelijke maatregelen nemen
  • Reorganisaties realiseren (m.n. in relatie tot UWV, vakbonden en medewerkers)
  • Verzorgen van de financiering en het onderhouden van contacten met de financiers
  • Verkennen van strategische samenwerkingsmogelijkheden
  • Leiden van het financieel management, de administratieve organisatie en de managementinformatievoorziening
  • Voorbereiden en begeleiden  van de accountantscontrole
  • Onderhouden van contacten met externe belanghebbenden (RvC e.d.) 

Quote van de klant:
“Nino Obbes blijft me ook in minder goede tijden volledig steunen”