In opdracht van Accountants Adviesbureau Houweling (AAH) hebben wij de directeur-eigenaar van een klein, gespecialiseerd metaalbewerkingsbedrijf begeleid bij het vinden van een overnamepartij en het uitwerken en realiseren van een transactie.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het slijpen van gereedschappen/profielen en heeft een goede klantenkring in diverse sectoren (vliegtuig, automotive, metaal, voedingsmiddelen e.d). De eigenaresse was al enkele jaren op zoek naar een overnamepartij en met enkele kandidaat-kopers zijn gesprekken gevoerd die helaas niet tot een voor beide partijen bevredigende transactie hebben geleid. In voorgaande trajecten hebben wij de eigenaresse begeleid bij het voeren van verkennende besprekingen en het beoordelen van de transactievoorstellen.

Begin 2013 hebben wij een succesvolle ondernemer in ons netwerk benaderd, die in het verleden verschillende bedrijven heeft opgebouwd en verkocht, en momenteel eigenaar is van een goed presterend metaalbewerkingsbedrijf, met de vraag of hij eventueel geïnteresseerd zou zijn in een verbreding van zijn bedrijfsactiviteiten. Deze toonde belangstelling op grond van de verwantschap met zijn andere bedrijf en de persoonlijke uitdaging om het aangeboden bedrijf verder te ontwikkelen c.q. te laten groeien.

Door optimale samenwerking met AAH, de ABN AMRO Bank Tilburg, de ondernemer en de kandidaat-koper, lag er binnen twee maanden een getekende intentieovereenkomst (Letter Of Intent, LOI) en was de juridische overdracht anderhalve maand later een feit.

Onze begeleiding bestond uit:

  • Informatiememorandum opstellen
  • Overnamepartij vinden
  • Strategie, tactiek en transactievorm bepalen
  • Onderhandelen met kandidaat-koper over intenties, condities en transactie
  • Opstellen concept overeenkomsten (LOI, koop-verkoop, huur)
  • Begeleiden (juridische) overdracht en nazorg

Quote van klant:
“Nino Obbes verdient een enorme pluim. Hij heeft mij goed bijgestaan en al het mogelijke gedaan om dit traject in goede banen te leiden.”