De directeur-eigenaren van een bouwbedrijf benaderden ons voor begeleiding bij een reorganisatie. Door de dalende bouwproductie, de overcapaciteit in het aanbod en de daardoor scherpe prijsconcurrentie in de nieuwbouwmarkt, stonden omzetvolume en marges sterk onder druk. Een afslanking in de personele sfeer was noodzakelijk.

Door het luisteren naar de klant, het werken op maat, het beschikken over een multidisciplinair team en slagvaardige realisatie met hoge servicegraad, heeft het bedrijf een goede reputatie in de regio opgebouwd. Naast de onder druk staande nieuwbouwmarkt (woningen en bedrijfspanden), heeft het bedrijf een sterke positie in het verbouwen en renoveren van gebouwen. In dit laatste marktsegment zijn de marges beter, maar de volumes geringer.

Door te snijden in de indirecte personeelskosten (calculatie, werkvoorbereiding, staf) en de hoeveelheid direct personeel, kan het bedrijf zich succesvol en winstgevend richten op de redelijk stabiele renovatiemarkt en selectief opereren op de nieuwbouwmarkt. Gezien de jarenlange relatie met de betreffende medewerkers was dit voor de directeur-eigenaren een emotionele, maar - voor de continuïteit van het bedrijf - noodzakelijke beslissing.

Op basis van onze jarenlange praktijkervaring met deze exercitie, zijn we snel tot de kern van de zaak en een praktisch advies gekomen. Tevens zijn alle documenten voor het UWV en de medewerkers door ons opgesteld en heeft de advocaat (Sven Heeren, Namjesky & Heeren Advocaten) slechts beperkt over de schouder meegekeken ter voorkoming van juridische valkuilen. Door de ontslagaanvraag "hapklaar" aan te bieden, ontvingen de ondernemers binnen vier weken een ontslagvergunning van het UWV (normaal ca. 6 tot 8 weken).

Onze begeleiding bestond uit:

  • Bepalen en doorrekenen van overlevingsscenario's
  • Vaststellen saneringsmogelijkheden
  • Emotionele ruis uit besluitvorming halen
  • Opstellen ontslagaanvragen met overtuigende (financiële) onderbouwing
  • Bijeenkomst met (betreffende) personeel
  • Bewaking vervolgtraject en vraagbaak zijn voor de ondernemers

Quote van de klant:
"Nino Obbes heeft ons bij deze emotioneel moeilijke beslissing ontzorgd"