Een klant van ons is actief op het gebied van grondwerk, rioleringen, bestratingen en betonprint/betonwerken. Vanaf 2010 is het bedrijf sterk geraakt door de economische crisis waardoor het omzetvolume en de marges sterk daalden. Tijdig zijn - met onze begeleiding - de vaste (personeels-)kosten drastisch teruggedrongen en is gefocust op haar specialismen waarmee toegevoegde waarde kan worden gerealiseerd. Met succes, want er worden weer goede resultaten geboekt! Nu wordt - samen met ons - gewerkt aan de verdere commerciële ontwikkeling van het bedrijf en het afronden van het bedrijfsoverdrachttraject.

Het familiebedrijf bestaat ruim 50 jaar en is gestart als bestratingsbedrijf. In de loop der tijd is het een volwaardig GWW-bedrijf geworden, dat in de regio middelgrote projecten in alle facetten slagvaardig en flexibel uitvoert rechtstreeks voor haar opdrachtgevers (gemeenten, bedrijven). Daarnaast is het specialisme handmatige betonprint/-werken ontwikkeld, waarmee het bedrijf landelijk projecten uitvoert (rechtstreeks en in onderaanneming van grote aannemers). Denk bij deze nichemarkt aan het realiseren van onder andere betonprint op rotondes en betonwerk van bushaltes.

Wij werden door de eigenaren benaderd om een koers uit te zetten voor het bedrijf in zwaar weer en het bedrijf te helpen reorganiseren. Al snel werden diverse saneringen doorgevoerd in de personele sfeer en de overige bedrijfskosten drastisch verlaagd in lijn met het gedaalde omzetvolume. Hierdoor was het tevens mogelijk om selectiever te zijn in het aannemen van werk, namelijk werk met een nihil toegevoegde waarde vermijden en richten op projecten waar zij haar specialismen met een betere marge kan inzetten. Voorgaande heeft uiteindelijk geleid tot goede resultaten.

Nu de ombuiging is gerealiseerd, wordt gewerkt aan het realiseren van de aangescherpte bedrijfsstrategie en vooral het ontwikkelen van de commerciële slagkracht van het bedrijf. Tevens zal de bedrijfsoverdracht binnen de familie worden afgerond, waarvoor het herfinancieren van het bedrijf en het verantwoord invulling geven aan een andere rol van de huidige en de nieuwe eigenaren.

Samengevat bestaat onze begeleiding uit:

  • Samen met de eigenaren de koers van het bedrijf bepalen
  • Verkennen van strategische samenwerkings-/overname mogelijkheden
  • Reorganisaties vaststellen en realiseren
  • Financieringsaanvragen opstellen en onderhouden van contacten met financiers
  • Beoordelen maandelijkse financiële informatie en vertalen naar consequenties voor bedrijfsvoering
  • Klankbord van de eigenaren en het management in het maandelijkse Directie- en MT-overleg
  • Regisseren van de bedrijfsopvolging in de familie
  • Bouwen aan de verdere commerciële ontwikkeling van het bedrijf

Quote van de klant:

"Met Nino Obbes aan boord hebben we de moeilijke situatie succesvol omgebogen"