Een klant van ons heeft een uitzendbureau voor internationale arbeidsbemiddeling en was op zoek naar werkkapitaalfinanciering. Hij benaderde ons voor een professonele financieringsaanvraag en introductie in ons netwerk. Aanvankelijk reageerden de bankiers terughoudend, maar nadat de ondernemer driekwart jaar later had laten zien, dat zijn prognoses werden gerealiserd, heeft Rabobank Amerstreek een financieringsoplossing geboden. Hierdoor kan de ondernemer zijn succes geleidelijk verder uitbouwen en borgen.

 Het uitzendbureau is een slagvaardig en 'no nonsense' uitzendbureau gespecialiseed in internationale arbeidsbemiddeling voor bedrijven in Brabant. Het heeft een sterk, persoonlijk opgebouwd netwerk van buitenlandse medewerkers (veelal uit Oost-Europa) en goede klantenrelaties in diverse sectoren (met name: metaalverwerking, logistiek, aannemerij en industrie). Het gehele traject van werving en selectie van medewerkers tot en met de persoonljke begeleiding van de medewerkers en de klant, wordt, met een hoge servicegraad en betrouwbaarheid, naar volle tevredenheid van de klant verricht.

Wij werden door de ondernemer benaderd om zijn visie en bedrijfsplan te vertalen naar een overtuigende presentatie vanuit het perspectief van de bankier en een financieel plan op te stellen, dat onderbouwing geeft aan de kredietaanvraag en tevens richtinggevend is voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Tevens werd ons verzocht om de bancaire relaties in ons netwerk te benaderen voor een mondelinge presentatie van de financieringsaanvraag.

Al snel werd duidelijk, dat de ondernemer, zijn onderneming en zijn plan de positieve aandacht hadden van de bankier, maar dat zij meer harde feiten en prestaties wilden zien ter onderbouwing. Dit laatste heeft de ondernemer, zoals verwacht, al snel kunnen aantonen!

Samengevat bestond onze begeleiding uit:

  • Visie, kracht en mogelijkheden van de ondernemer analyseren/beoordelen
  • Opstellen van een ondernemingsplan op hoofdlijnen
  • Financieel plan opstellen op basis van resultaat-, balans- en liquiditeitsprognoses vanuit verschillende scenario's
  • Financieringsaanvraag opstellen dat antwoord geeft op de vragen van een (bancaire) financier
  • Contact leggen met persoonijke relaties/bankiers in ons netwerk
  • Begeleiden van de ondernemer bij de (voorbereiding van) besprekingen met de bankier
  • Advies geven bij het beoordelen van de kredietvoorstellen en -condities

Quote van de klant:

"De bank had over de - samen met Nino Obbes opgestelde - financieringsaanvraag nauwelijks vragen en wilde alleen nog persoonlijk kennismaken"