Wij werden via een innovatiedeskundige uit ons netwerk benaderd door een ondernemer met een, in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd, innovatief product voor de zorg, een zogenaamde "pakpaal" waarmee zieken en hulpbehoevenden zich in allerlei situaties kunnen optrekken c.q. verplaatsen, om haar te begeleiden bij de verkoop van haar bedrijf. Aanvankelijk was het lastig een kandidaat-koper te vinden, die de strategische mogelijkheden van het ontwikkelde product op waarde wist te schatten en bereid was daar een redelijke prijs voor te betalen. Na twee verkooptrajecten, die helaas niet tot een transactie leidden, diende zich een jong en innovatief bedrijf aan, die het product graag in haar assortiment wilde opnemen om vervolgens het marktaandeel te laten groeien. De essentie van onze begeleiding was het ontzorgen van de ondernemer vanaf het eerste gesprek tot en met de feitelijke overdracht van het bedrijf.

In de verkooptrajecten hebben wij de ondernemer begeleid bij:

  • Het helder en realistisch krijgen van de visie, doelen, motieven en verwachtingen van de verkoper
  • Het verrichten van een bedrijfswaardering, incl. het geven van een advies over een haalbare verkoopprijs
  • Het opstellen c.q. beoordelen van een geheimhoudingsovereenkomst
  • Het voeren van verkennende besprekingen met de kandidaat-koper en zijn accountant/adviseur om de speelruimte voor c.q. de contouren van een eventuele transactie vast te stellen
  • Het scherp en constructief voeren van onderhandelingen over de structuur (aandelen- of activa-passiva- transactie) en de essentiële onderdelen van de transactie (vanuit bedrijfseconomisch, accountancy technisch, fiscaal en juridisch perspectief), in afstemming met specialisten in haar netwerk
  • Het opstellen c.q. beoordelen van de intentie-overeenkomst, op basis van ruime ervaring met de consequenties van bepalingen in de praktijk
  • Het regisseren van de due diligence (het boekenonderzoek)
  • Het (verder onderhandelen over) het uitwerken van de intentie-overeenkomst in de koop-verkoopovereenkomst
  • Het afstemmen van de inhoud/formulering van de koop-verkoopoverenkomst met een advocaat uit haar netwerk
  • Het regisseren van de feitelijke overdracht (notarieel in geval van aandelentransactie en tekenen koop-verkoopovereenkomst bij activa-passiva transactie) 

In bedrijfsovernametrajecten voeren wij een strakke regie en werken wij optimaal samen met specialisten uit ons netwerk (accountants, fiscalisten, arbeidsrecht- en ondernemingsrecht-advocaten), waardoor een dergelijk traject voor de ondernemer kosteneffectief wordt verricht, daar specialisten door ons goed worden gebriefd en alleen worden ingeschakeld voor hun specialisme en niet voor zaken die tegen een lager tarief door ons kunnen worden verricht.

Quote van de klant: "Door de totaalaanpak van Nino Obbes kon ik mezelf zijn in het overnametraject"