Via de Gemeente Tilburg werden wij in contact gebracht met een gedreven, innovatieve ondernemer, die door hem zelf ontwikkelde/geproduceerde verlichtingsproducten en know how (biotechnologie) inzet om het functioneren van mensen, dieren en planten te optimaliseren met als doel gezondheid, welvaart en tevredenheid. Zo worden voor bedrijven in de industrie, mobiliteit en logistiek verlichtingsoplossingen gecreëerd, die het daglicht in de productiehal brengen en daardoor leiden tot verbeteren van kwaliteit, veiligheid, snelheid en efficiency. Maar ook in de agrarische wereld (veehouderij, tuinbouw) heeft het bedrijf succesvolle verlichtingsproducten/-oplossingen die het daglicht benaderen waardoor in de winter dieren binnen kunnen blijven c.q. beter functioneren en planten dan beter groeien, in combinatie met substantiële kostenbesparingen. Wij begeleidden de ondernemer bij de uitdaging om zijn keuze uit de vele strategische opties aan te scherpen en het bedrijf naar het volgende ontwikkelingsniveau te brengen.

 In een doorlooptijd van ca. 3 maanden en met wekelijkse bijeenkomsten, hebben wij de ondernemer begeleid bij:

  • Het analyseren/beoordelen van de verschillende product-/marktcombinaties (kansen, bedreigingen, sterkten, zwakten/verbeterpunten, waardepropositie, unique selling points)
  • Het bezoeken en het interviewen van twee representatieve klanten om van hun visie, behoeften/eisen, keuzecriteria, imago/tevredenheid en suggesties te achterhalen
  • Het verrichten van een strategische portfolio- en groei-analyse (cash cows/stars/question marks/dogs en marktpenetratie/productontwikkeling/marktontwikkeling/diversificatie) voor een beter inzicht in cashflow/groei/rendement/risico
  • Het verrichten van een organisatie-analyse (competenties, functies, cultuur, leiderschap, structuur)
  • Het vaststellen van het strategisch kader (missie, visie, kernwaarden, kerncompetenties, onderscheidend vermogen, unique selling points, ambities)
  • Het opstellen van een strategy map (het vertalen van missie/visie naar tactiek/operatie door het opstellen van doelen vanuit het perspectief van klanten/stakeholders, interne bedrijfsvoerings- en klant-/innovatie- en ketenmanagement processen, financiën, menselijk kapitaal, organisatievermogen, informatie/technologie en leren/groeien/veranderen/ontwikkelen)
  • Het vaststellen van de toekomstige organisatie (structuur, functies, capaciteit, competenties, cultuur, leiderschap)
  • Het opstellen van een professioneel meerjaren financieel plan (prognoses van resultaten, balansen, liquiditeit en financiering)
  • Het presenteren van het strategisch plan aan verschillende stakeholders

In een volgende fase wordt het plan gepresenteerd aan (bancaire en informele) financiers voor het verkrijgen van groeifinanciering. Daarnaast zullen de hoofdlijnen van het strategisch plan nader worden uitgewerkt. 

Quote van de klant: "Nino Obbes hield mij deskundig een spiegel voor, waardoor ik mijn strategische keuzes kon aanscherpen"