Via REWIN West-Brabant zijn wij, in het kader van Financieringspoort Brabant, in contact gekomen met een gedreven ondernemer, die organisaties helpt de klant te herkennen (een gezicht te geven) en effectief te bedienen (met waardevolle en persoonlijke klantinteractie) in de enorme veelheid aan contacten via verschillende online en offline kanalen/media. Hiervoor heeft hij met zijn ontwikkelteam een software platform ontwikkeld, dat inmiddels bij verschillende toonaangevende partijen in onder andere de retail. Om de software/dienst op grote schaal uit te rollen, dienen er investeerders te worden aangetrokken. Ons is gevraagd om een professioneel financieel plan op te stellen, dat als onderbouwing kan dienen voor een door de ondernemer, in samenwerking met Starterslift, op te stellen investment proposal.

 Onze begeleiding van de ondernemer bestond uit:

  • Het kritisch analyseren/beoordelen van het initiële concept investment proposal van de ondernemer
  • Het houden van bijeenkomsten met de ondernemer en zijn stakeholders over het aanscherpen van de investment proposal en de vertaling naar het financieel plan (gezien vanuit verschillende scenario's)
  • Het verzamelen/analyseren/beoordelen van de financiële informatie van het bedrijf
  • Het opvragen van een roadmap voor de softwareontwikkeling, inclusief investeringsplan, alsmede een separaat plan voor beheer/onderhoud van de software
  • Het opvragen van een commercieel-/acquisitie-plan, waaruit - op basis van kengetallen uit de praktijk - de te realiseren omzet wordt onderbouwd (inclusief het viraal effect, zoals gebruikelijk bij het verspreiden van dergelijke software)
  • Het verrichten van benchmark onderzoek, bij vergelijkende bedrijven in ons netwerk en daarbuiten, voor het verkrijgen van kengetallen ter onderbouwing van opgenomen opbrengsten/kosten/inkomsten/uitgaven
  • Het opstellen van een concept financieel plan met input sheets voor de ondernemer en mogelijkheden voor nadere specificatie en manipulatie als voorbereidingen op de workshops met de ondernemer
  • Het houden van workshops met de ondernemer om het concept financieel plan nader te specificeren en te onderbouwen, alsmede om het kritisch vanuit verschillende scenario's en in relatie tot het investment proposal te beoordelen
  • Het opstellen van een definitief financieel plan voor de komende vijf jaar, vanuit twee scenario's, met toelichting en prognoses voor resultaten, balansen, liquiditeit en kapitaalbehoefte (zowel opgebouwd per jaar als per maand, rekening houdend met seizoenspatronen en betalingstermijnen) met een koppeling naar het commercieel-/acquisitie-plan en de roadmap voor de software-ontwikkeling

 Quote van de klant: "Nino Obbes heeft onze ambitieuze plannen, op een financieel realistische wijze helpen onderbouwen"