Onze opdrachtgever, de eigenaren van een Bredaas wegenbouwbedrijf hebben met een groot Belgische familiebedrijf (multidisciplinaire infrastructuuraannemer voor telecom, nutsvoorzieningen en wegenbouwomgeving) overeenstemming bereikt over de overname van Voeten & Leppens Wegenbouw B.V. Met deze overname beoogt het Belgische familiebedrijf haar multidisciplinaire dienstverlening in Nederland uit te breiden en voor onze opdrachtgever biedt deze overname de mogelijkheid om het bedrijf op korte termijn verder te ontwikkelen en bedrijfsopvolging mogelijk te maken. Wij hebben de aandeelhouders van het bedrijf van meet af aan begeleid als overname-adviseur in goede samenwerking met de accountant, de advocaten, de bankier en de notaris.

Als overname-adviseur hebben wij de aandeelhouders van Voeten & Leppens Wegenbouw B.V. op de volgende wijze begeleid:

 • Verkoopklaar maken van de onderneming (met name strategisch bedrijfsplan/doorvoeren reorganisatie en fiscale/accountancy technisch door de accountant)
 • Opstellen van een bedrijfsoverdrachtplan
 • Opstellen informatiememorandum en geheimhoudingsovereenkomst
 • Voeren van verkennende besprekingen met kandidaat-kopers
 • Hoofdlijnen van de transactie uitwerken (in alle facetten: commercieel-operationeel-personeel-financieel) en onderhandelen met de kandidaat-koper
 • Concept overeenkomsten (koop/verkoop aandelen, koop/verkoop roerende zaken, huur roerend en onroerend goed, management/bestuur, arbeid) opstellen/beoordelen met review door de advocaten
 • Voorbereiding due diligence
 • Onderhandelen over de specifieke inhoud/formulering van de overeenkomsten
 • Knopen doorhakken met opdrachtgever en kandidaat-koper
 • Afstemming financieringsaspecten met de bankier
 • Overeenstemming bereiken / onderhandelen over definitieve overeenkomsten
 • Voorbereiden closing en notariële akte bij de notaris
 • Communicatie naar belanghebbenden opstellen (incl. persbericht)

In de komende periode zullen wij "nazorg" verlenen bij het realiseren van een soepele overdracht van het bedrijf en de (financiële) afwerking van hetgeen is afgesproken.

Quote van de klant: "Nino Obbes heeft onze belangen naar volle tevredenheid behartigd door het totale traject voor ons in behandeling te nemen en alert te beheersen"