In het afgelopen kwartaal hebben wij de directie van een bedrijf op het gebied van afvalinzameling (rolcontainers), containerservice (portaal- en haakcontainers) en recycling (puin-/beton-/houtbreken, grondbank, milieustraat) begeleid bij het bepalen van de strategie voor de komende vijf jaar  en de vertaling hiervan in een financiële prognose. In de komende periode wordt een Roadmap vastgesteld en gerealiseerd.

Op basis van onze ervaring in het leiden en begeleiden van MKB-bedrijven in de afgelopen 25 jaar, hebben wij een beproefde en praktische methode ontwikkeld waardoor we samen met de ondernemer(s) in staat zijn om met een doorlooptijd van 3 maanden een professioneel Strategisch Bedrijfsplan te produceren. 

De methode bestaat uit de volgende 5 stappen:

  1. Doorlichten mark/bedrijf: gezamenlijke beeldvorming van de huidige en verwachte toekomstige (interne/externe) situatie van het bedrijf vanuit verschillende perspectieven;
  2. Strategie ontwikkelen: gezamenlijke visie op de huidige markt en de bedrijfssituatie creëren en deze vertalen in heldere missie, visie en strategieën met concrete doelen en doelstellingen;
  3. Organisatie vormgeven: kenmerken van de toekomstige organisatie van het bedrijf bepalen, die nodig is om de strategie/doelen te kunnen realiseren;
  4. Financieel plan opstellen: strategisch plan vertalen in financiële prognoses voor de korte en middellange termijn (zowel qua resultaat als qua liquiditeit);
  5. Roadmap bepalen en implementeren/realiseren.

Wilt u testen of uw strategisch bedrijfsplan future proof en realiseerbaar is? Schrijft u zich dan in voor een van onze vrijblijvende en kosteloze workshops (klik hier) of bel met Nino Obbes (M0629202473).